Fördelar med profiltryck

Det finns fem tydliga fördelar med företagslogotypen på kläder som gäller oavsett bransch. Så kallat profiltryck på plagg kan:

  • Signalera professionalitet
  • Ge positiv betingning
  • Informera
  • Berätta er historia/ert narrativ
  • Utgöra rebranding

Här nedan ska vi utveckla dessa punkter, men i korthet så innebär den första punkten på listan att den som bär arbetskläder utstrålar kompetens – jämför med uniformerad personal som väktare som snabbt kan identifieras som just väktare tack vare sina kläder. De som interagerar med företagets trevliga och kompetenta medarbetare kommer att koppla ihop företagsnamn och logotyp med känslan av trivsel och kompetens enligt klassisk betingning. Detta på ett annat sätt än om budskapet hamrats in genom säljande prat. Företagslogotypen kan i sin enklaste form även vara en upplysning till potentiella kunder. Det kan handla om telefonnummer, geografiskt verksamhetsområde eller bransch.

Visste du detta om logotyper?

Kommunikation brukar grovt delas upp i språklig/verbal och icke-verbal. Till det sistnämnda räknas allt som inte förmedlas med ord, varken skrivna eller talade. Förutom kroppsspråk och minspel så är också melodier och symboler exempel på den här typen av kommunikation. Men att nöja sig med att definiera det som kommunikation utan ord är alltför enkelt. Den symbol som en företagslogotyp är kan sägas vara en mycket komprimerad version av en längre berättelse. Vill man använda ett modernt ord kan man tänka sig logotypen som en avgörande del av ett narrativ. Vill vi hitta en äldre liknelse så kan vi tänka på det klassiska ordspråket ”en bild säger mer än tusen ord”.

De tidigaste symboler som fick universell spridning bland människor är naturligtvis mycket äldre än de första företagslogotyperna. Jämför det kristna korset med Nike-logotypen så kan du förmodligen direkt säga att det förstnämnda är närmare två millennier äldre. Men de har också en del gemensamt, framförallt det som nämndes tidigare i texten: de är stiliserade symboler som är laddade med mer än bara religion respektive sport.

Det finns ett belgiskt ölmärke vars logotyp anses vara världens äldsta i och med att den kan härledas till 1300-talet. Men om vi tittar med vår nutidsblick på logotyper runt oss idag så är de äldsta igenkännbara från slutet på 1800-talet. Under så lång tid så har företaget bakom logotypen hunnit ”ladda” den med alltifrån musik till känslor och en naturlig del av exempelvis en tid på året eller dagen.

Betyder det att ni ligger efter?

Den dåliga nyheten är att ert företag förmodligen ligger en bra bit efter kända internationella företag som Coca-Cola när det gäller igenkänning. Men den goda nyheten är att det inte spelar någon som helst roll. Oaktat om du representerar ett litet familjeföretag som grundats för ett halvsekel sedan eller ett två år gammalt bolag som redan bytt logotyp tre gånger så är det tid att synas nu.

Era, förhoppningsvis, nöjda och kompetenta medarbetare skulle väl vara stolta att bära kläder med företagsnamnet och/eller logotypen på? Rörliga reklampelare som sprider ert budskap genom den icke verbala kommunikationens metoder. Om kläderna är riktigt snygga och bekväma så är det inte omöjligt att de kanske används även utanför arbetet.

Förändringar på gång?

Avslutningsvis så ska vi fokusera lite på den sista punkten på listan som inleder den här artikeln: rebranding. Detta engelska ord skulle kunna översättas till ”ommärkning” på svenska, men i affärsvärlden och inom marknadsföring använder vi det engelska begreppet.

Så vad innebär det? Rebranding kan i korthet sägas vara en process under vilken ett företag försöker förändra sin framtoning eller sin profil, alltså de värden som företaget tidigare förknippats med. Med tanke på hur mycket som förmedlas via logotypen, färgerna och typsnittet så är det inte svårt att förstå varför ett företag som fått dåligt rykte ganska snabbt byter hela sin grafiska profil. Dessutom brukar ett komplett namnbyte ingå i förändringsprocessen.

Men en sån här rebranding behöver inte följa efter en skandal. Ett ägarbyte där den nya ledningen vill modernisera eller förändra verksamheten rejält vill också att det ska synas utåt. På så sätt vet kunder att förändringar skett, och upplever i bästa fall att det är ett nytt och modernt företag jämfört med tidigare.

Sammanfattning

Förhoppningsvis så har du nu förstått hur stor del av ditt företags ”personlighet” som kommuniceras på andra sätt än genom er dagliga verksamhet. Att synas i rätt sammanhang med en, i sammanhanget, bra logotyp är ovärderligt. Dina bästa anställda är också dina främsta ambassadörer.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *